تفاوت هاب‌های آژاکس

50

99

50

200

2

2G - 1xSIM
اترنت

۳

2G/3G - 2xSIM
اترنت
Wi-Fi

2

2G - 2xSIM
اترنت

4

2G/3G/4G(LTE)
2xSIM
اترنت
Wi-Fi

هاب

100

هاب پلاس

150

هاب ۲

100

هاب ۲ پلاس

200

هاب

10

هاب پلاس

50

هاب ۲

25

هاب ۲ پلاس

100

هاب

1

هاب پلاس

5

هاب ۲

5

هاب ۲ پلاس

5

هاب

50

هاب پلاس

99

هاب ۲

50

هاب ۲ پلاس

200

هاب

9

هاب پلاس

25

هاب ۲

9

هاب ۲ پلاس

25

1

هاب

5

هاب پلاس

64

هاب ۲

32

هاب ۲ پلاس

64

هاب

خیر

هاب پلاس

خیر

هاب ۲

بله

هاب ۲ پلاس

بله

هاب

2G - 1xSIM
اترنت

2

هاب پلاس

2G/3G - 2xSIM
اترنت
Wi-Fi

3

هاب ۲

2G - 2xSIM
اترنت

2

هاب ۲ پلاس

2G/3G/4G(LTE)
2xSIM
اترنت
Wi-Fi

4

هاب

100

هاب پلاس

150

هاب ۲

100

هاب ۲ پلاس

200

هاب

10

هاب پلاس

50

هاب ۲

25

هاب ۲ پلاس

100

هاب

1

هاب پلاس

5

هاب ۲

5

هاب ۲ پلاس

5

هاب

50

هاب پلاس

99

هاب ۲

50

هاب ۲ پلاس

200

هاب

9

هاب پلاس

25

هاب ۲

9

هاب ۲ پلاس

25

1

هاب

5

هاب پلاس

64

هاب ۲

32

هاب ۲ پلاس

64

هاب

خیر

هاب پلاس

خیر

هاب ۲

بله

هاب ۲ پلاس

بله

هاب

2G - 1xSIM
اترنت

2

هاب پلاس

2G/3G - 2xSIM
اترنت
Wi-Fi

3

هاب ۲

2G - 2xSIM
اترنت

2

هاب ۲ پلاس

2G/3G/4G(LTE)
2xSIM
اترنت
Wi-Fi

4

۱.

سناریو‌هایی که وابسته به مسلح یا غیرمسلح کردن سیستم هستند جز این تعداد محاسبه نمی‌شوند. تعداد چنین سناریو‌ها بستگی به تعداد دستگاه‌های اتوماسیون که در سیستم وجود دارد بستگی دارد (هر دستگاه‌ اتوماسیون = یک سناریو).

۲.

GSM 850/900/1800/1900 MHz

۳.

2G (GSM 900/DCS 1800), 3G (WCDMA 900/2100, B8/B1)

۴.

LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20)