نرم افزار

به سادگی مدیریت کنید!

سیستم های امنیتی آژاکس

اپلیکیشن رایگان برای کاربران به همراه منوی فارسی

آژاکس پرو : ابزاری برای مهندسان

یک اپلیکیشن رایگان برای نصب کنندگان و مهندسین امنیتی

Ajax Pro Desktop

آژاکس پرو : رایانه

برنامه رایانه شخصی رایگان برای نصب کنندگان و مهندسین امنیتی

scenarios-logo-black

سناریوها

راه کار های نوین مبتنی بر خانه هوشمند