۱- فاصله زمانی پینگ سنسور

۲- دمای محیط
۳- قدرت سیگنال رادیویی Jeweller
۴- تعداد آلارم ها
۵- میزان نویز و سر و صدا در محیط نصب شده

۶- اتصال یه سنسور خارجی