۱- تعداد دفعات استفاده از کارت و تگ

۲- فاصله زمانی پینگ دستگاه

۳- دمای محیط

۴- قدرت سیگنال رادیویی Jeweller

۵- تعداد دفعات استفاده از صفحه کلید

۶- نشانگر LED

۷- صدای بوق