۱- فاصله زمانی پینگ دستگاه

۲- دمای محیط

۳- قدرت سیگنال رادیویی Jeweller

۴- تعداد دفعات استفاده از صفحه کلید

۵- نشانگر LED

۶- صدای بوق