۱- دمای محیط

۲- تعداد دفعات استفاده

۳- نشانگر LED