۱- فاصله زمانی پینگ سنسور

۲- دمای محیط

۳- قدرت سیگنال رادیویی Jeweller

۴- قدرت سیگنال رادیویی Wings

۵- تعداد آلارم‌ها

۶- عکسبرداری در محیط تاریک و فعال شدن مادون قرمز

۷- فعال کردن قابلیت ضد ماسک

۸- کیفیت و تعداد عکس‌ها در هر زنگ هشدار