۱- فاصله زمانی پینگ سنسور

۲- دمای محیط

۳- قدرت سیگنال رادیویی Jeweller

۴- تعداد آلارم‌ها

۵- فعال کردن قابلیت ضد ماسک