۱- فاصله زمانی پینگ سنسور

۲- دمای محیط
۳- قدرت سیگنال رادیویی Jeweller

۴- تعداد آلارم‌ها

۵- میزان نویز و صداها در محیط سنسور