۱- فاصله زمانی پینگ سنسور

۲- دمای محیط
۳- قدرت سیگنال رادیویی Jeweller
۴- تعداد آلارم‌ها